Algemene voorwaarden

Door het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met deze algemene- en verkoopsvoorwaarden.

 

1. Klantendienst

Voor vragen of opmerkingen kan u als klant terecht bij onze klantendienst: via email op info@mrgeorges.be

 

2. Producten

Mr. Georges besteedt de grootste zorg aan het online plaatsen van informatie over de prijs en eigenschappen van de producten.

Hoewel Mr. Georges er alles aan doet om de betreffende informatie accuraat weer te geven, kan het voorvallen dat een bepaald ingrediënt niet werd vermeld en er in producten sporen worden teruggevonden van ingrediënten, zonder dat dit op de website werd aangegeven.

Mr. Georges kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld, voor eventuele allergische reacties of gezondheidsrisico’s die verbonden zijn aan het gebruik van een product. Mr. Georges kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten bij de vermelding van de prijs.

Wanneer een product niet meer leverbaar is wordt er contact met u opgenomen en heeft u het recht de bestelling te annuleren.

 

3. Prijzen

Alle prijzen zijn in Euro’s, BTW inclusief, exclusief verzendkosten.

 

4. Bestelling

Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen de koper en Mr. Georges wanneer Mr. Georges de bevestiging ontvangt van de bestelling van de koper op zijn website. Mr. Georges zal steeds een bevestigingsmail sturen van de bestelling naar de koper. Mr. Georges behoudt zicht het recht voor een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen. Door te bestellen op deze webshop verklaart U ouder te zijn dan 18 jaar en verantwoordelijk te zijn voor uw aankoop.

 

5. Betalen

De klant kan met bancontact/maestro, visa/mastercard of contante betaling bij afhaling betalen aan de kassa van het winkelpunt.

 

6. Annulatie

De klant beschikt voor de online aankopen van Mr. Georges via de webshop niet over een herroepingsrecht overeenkomstig de bepalingen van Boek VI van het Wetboek Economisch Recht, vermits deze aankopen betrekking hebben op de levering van goederen die slechts beperkt houdbaar zijn en snel kunnen bederven (artikel VI.53, 4° Wetboek Economisch Recht).

 

7. Retour:

Indien de producten niet aan de kwaliteitseisen voordoen, kunnen ze worden geretourneerd binnen 2 werkdagen na ontvangst van de bestelling, zo mogelijk in ongeopende verpakkingen. Alvorens de artikelen te retourneren dient u  per mail de klantendienst op de hoogte te brengen (info@mrgeorges.be). Alleen klachten die schriftelijk gebeuren binnen de 48 uren na levering, kunnen gebeurlijk aanvaard worden.

 

8. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Mr. Georges of rechthoudende derden.

 

9. Geschillen

Elke betwisting wordt volgens het Belgisch recht beslecht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brugge behoren.